Tabela prowizji programu partnerskiego Odpoczne.pl

Prowizja jest naliczana od sprzedaży Produktów Użytkownikom, których Dane kontaktowe zostały pozyskane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego Odpoczne.pl.

Kwotę prowizji stanowi iloczyn wartości ustalonej zgodnie ze wskaźnikiem określonym według kolumny numer 1 z właściwym wskaźnikiem określonym w kolumnie numer 2 oraz właściwymi wskaźnikami określonym w kolumnie numer 3 i 4.

KOLUMNA NR 1
Prowizja (brutto) wynosi:
4,00% - gdy wartość miesięcznej sprzedaży Produktów wynosi do 50 000 zł,
4,25% - gdy wartość miesięcznej sprzedaży Produktów wynosi powyżej 50 000 do 100 000 zł,
4,50% - gdy wartość miesięcznej sprzedaży Produktów wynosi powyżej 100 000 do 250 000 zł,
5,00% - gdy wartość miesięcznej sprzedaży Produktów wynosi powyżej 250 000 zł do 500 000 zł,
6,00% - gdy wartość miesięcznej sprzedaży Produktów wynosi powyżej 500 000 zł
KOLUMNA NR 2 KOLUMNA NR 3 KOLUMNA NR 4
dowolny kraj - 1,00 wycieczki samolotowe - 1,00
dojazd własny/autokar - 0,75
dowolny organizator - 1,00